top of page

השוואת קרנות פנסיה

החל משנת 2008, כל עובד בישראל חייב להיות מבוטח בקרן פנסיה חובה. הצו מאפשר לכם להתחיל לחסוך כסף כבר היום לקראת גיל הפרישה, וליהנות מקצבה חודשית גבוהה יותר בעתיד.

מה זה ביטוח פנסיוני חובה?
ביטוח פנסיוני חובה הוא מוצר ביטוחי שמטרתו לחסוך כסף במהלך חיינו לגיל הפרישה. ההפרשות לקרן הפנסיה מורכבות משלושה חלקים:
תגמולי עובד: 6%-7% מהשכר המבוטח, לבחירת העובד.
תגמולי מעביד: 7.5%-6.5% מהשכר המבוטח, לבחירת המעסיק.
פיצויים: 6% או 8.33% מהשכר המבוטח.
בנוסף למרכיב החיסכון, אחוז מסוים מהסכום המופרש כל חודש לקרן הפנסיה מנותב לעוד שני מרכיבים נוספים:
אבדן כושר עבודה: מצב שבו אדם כתוצאה מתאונה או מחלה מאבד באופן חלקי או מלא את יכולתו לעבוד.
קצבת שארים: מטרת קצבת השאירים היא להבטיח שבמקרה ואחד מבני הזוג נפטר לפני גיל פרישה, השאירים יוכלו להמשיך ולחיות בכבוד בעזרת קצבאות חודשיות.

מדוע חשוב לבחור ביטוח פנסיוני חובה?
ביטוח פנסיוני חובה הוא השקעה חכמה לעתיד שלכם. הוא יכול לספק לכם את ההכנסה הדרושה לכם כדי לחיות בכבוד לאחר גיל הפרישה.
כיצד לבחור את קרן הפנסיה המתאימה לכם?
כאשר אתם בוחרים קרן פנסיה, חשוב לקחת בחשבון את הגורמים הבאים:
דמי הניהול: דמי הניהול הם הסכום שקרן הפנסיה גובה מהכסף שאתם מפקידים. חשוב לבחור קרן פנסיה עם דמי ניהול נמוכים.
תשואות: חשוב לבחור קרן פנסיה עם תשואות גבוהות.
מדיניות חלוקת רווחים: חשוב לבחור קרן פנסיה עם מדיניות חלוקת רווחים שמתאימה לצרכים שלכם.
לקבלת ייעוץ מקצועי בבחירת קרן פנסיה, צרו קשר עם סוכן ביטוח מוסמך.

bottom of page