top of page

ביטוח בריאות פרטי הינו הכיסוי הנוסף והרחב ביותר אותו משווקות חברות הוא מעניק הגנה רחבה, ביטוח בריאות מומלץ ייתן מענה במגוון תחומים כגון: ניתוחים, תרופות מחוץ לסל, השתלות, רופאים מומחים ועוד. הביטוח הפרטי עבר מספר גלגולים ורפורמות כאשר האחרונה והמשמעותית שבהן הייתה בשנת 2016 . בשנת 2016 בוצעה רפורמה בשוק ביטוחי הבריאות בישראל , לרפורמה היו מספר מטרות:
◦ שינוי מבנה ביטוח הבריאות הפרטי, ממבנה של חבילה אחת (באנדל) אותו הלקוח מחויב לרכוש ללא אפשרות לשינוי והתאמה, למבנה מודולרי המאפשר לבחור את הכיסויים הספציפיים לפי צרכיו של הלקוח .
◦יצירת כיסוי ניתוחים אחיד ומשופר הניתן לשיווק שזהה בכל חברות הביטוח ללא אפשרות לשינוי.
◦עדכון פוליסת הבריאות כל שנתיים בהתאם לשינויים בשוק הבריאות ( שיפורים טכנולוגיים, פיתוח תרופות חדשות וכו')
◦יצירת מחשבון להשוואת ביטוחי בריאות על מנת לתת תמונת מצב כללית ללקוח איפו הוא עומד ביחס לשוק.
הסיבות שהובילו לרפורמה היו בעיקר:
◦קושי של הלקוחות בהבנת הכיסויים , כלומר לא יודעים בדיוק על מה משלמים ולמה זכאים.
◦כפל ביטוחי בפוליסות מסוימות במספר חברות אשר לא נותנות ללקוח שום ערך.
◦הגברת התחרות בשוק הביטוחים הפרטיים ויצירת תחרות שתוביל לשיפור מתמיד ומיטיב עם הלקוח.
החל מפברואר 2016 לא ניתן להצטרף לביטוחי הבריאות במתכונת הישנה. לקוחות שמחזיקים בביטוחים אלו יכולים לבחור האם להמשיך איתם או לעבור לביטוח האחיד החדש. במקרה של מעבר, חשוב לוודא שני דברים מרכזיים:
1) שלא היה שינוי במצב הבריאותי מתאריך תחילת הביטוח הישן , אחרת לא יכוסה בביטוח החדש.
2) שהרצף הביטוחי נשמר ואין תקופת אכשרה נוספת על כיסויים חופפים, רשימת הכיסויים המוצעים בביטוח בריאות מומלץ כיסויי בסיס:
◦ניתוחים בארץ מהשקל הראשון / ניתוחים משלים שב"ן
◦ניתוחים בחו"ל
◦השתלות
◦תרופות מחוץ לסל הבריאות
כיסויים נוספים:
◦תרופות פרימיום מחוץ לסל הבריאות
◦אמבולטורי (התייעצויות עם רופאים, פיזיותרפיה, סל הריון מוגדל, בדיקות אבחנתיות)
◦חברות ביטוח במקרים של עזיבת עבודה, יכול המבוטח להקטין את סכום הפיצוי החודשי לתקופה בה אינו עובד, ולחזור ולהגדיל אותו ללא חיתום רפואי
כתבי שירות:
◦אבחון מהיר
◦רופא מלווה אישי
◦רפואה משלימה
◦ייעוץ רפואי און ליין

ביטוח בריאות

bottom of page