top of page

ביטוח בריאות פרטי

ביטוח משכנתא

ביטוח המשכנתא הוא חובה, מטרתו היא להגן על הסיכון שהבנק נוטל על עצמו בעת נתינת ההלואה, הבנק רוצה לוודא שיקבל את הכסף שלו בכל תרחיש, לא ניתן לקחת משכנתא מבלי להציג לבנק ביטוח בתוקף

ביטוח חיים

רבות, ובהן: להבטיח את עתידו הכלכלי של המשפחה: במקרה של מוות פתאומי של המפרנס העיקרי במשפחה, ביטוח חיים יכול לספק למוטבים תשלום כספי שיעזור להם להתמודד עם ההוצאות השוטפות, כמו משכנתא, מזונות, חינוך ועוד.

ביטוח בריאות

כל אזרח במדינת ישראל זכאי לביטוח בריאות ממלכתי המעניק כיסוי בסיסי, ואליו מצטרפים הביטוחים המשלימים של קופות החולים המעניקים כיסוי לשירותי בריאות משלימים כמו טיפולי שיניים, טיפולים אלטרנטיביים ועוד

ביטוח תאונות אישיות ונכות תעסוקתית

בשונה מביטוח בריאות המממן עלות של טיפולים רפואיים, ביטוח תאונות אישיות הוא ביטוח המקנה פיצוי כספי בעקבות אירוע שקרה כתוצאה מתאונה בלבד, ניתן לרכוש אותו ללא כל תלות בביטוח אחר

ביטוח אובדן כושר ועבודה

ביטוח אבדן כושר עבודה נותן פיצוי חודשי במקרה של הגדרת אבדן כושר עבודה חלקי או מלא כתוצאה מתאונה או מחלה, המטרה היא לשמור על רמת החיים של המשפחה אם אחד המפרנסים מאבד יכולת השתכרות

מחלות קשות

כאשר מתגלה מחלה קשה לאחד מבני הבית, שגרת היום מתהפכת וכל המשפחה נדרשת להירתם, חשוב להבין שבסיטואציה החדשה שנוצרה, נדרש להתמודד בשלושה מישורים: בריאותי, נפשי, כלכלי

bottom of page