top of page
פגישת ניתוח תיק לקוח

פגישת ניתוח תיק לקוח

מחיר: 500 ש"ח (לא כולל מע"מ) עם אפשרות לפגישה בבית הלקוח בתוספת של 150 ש"ח.

תיאור השירות:
פגישה מול לקוח לניתוח תיקו הפיננסי והביטוחי. השירות כולל:

1. איסוף מידע מכלל הגופים המוסדיים, כולל חברות ביטוח ובתי השקעות.

2. הצגת תמונת מצב חיסכון עדכנית ומיפוי תוכניות ביטוח, כולל קבלת דו"ח ברור ומפורט.

3. בירור צרכים ממוקד ומקצועי, בהתאם למצב המשפחתי, התעסוקתי והעדפות הלקוח.

4. קבלת המלצות להתאמת התיק הפנסיוני והביטוחי לצרכים, בליווי סוכן ביטוח בעל רישיון.

5. קבלת המלצות להתאמת מוצרי חיסכון ובניית תוכנית חיסכון מכוונת מטרה.

6. יישום המלצות על ידי צוות המשרד במידת הצורך.

ניהול תביעות ביטוחי בריאות

ניהול תביעות ביטוחי בריאות/חיים/ פנסיוני

מחיר: המחיר משתנה בטווח של 200-2500 ש"ח + 7% מהפיצוי שהתקבל (בתוספת מע"מ).

תיאור השירות:

ניהול הליכי תביעה מקצועיים ויעילים בתחום ביטוחי הבריאות והחיים. השירות כולל

1. בירור מקרה הביטוח והכוונה בנוגע לאופן ההתנהלות המקצועית והמשפטית מול חברות הביטוח

2. הגשת כתב תביעה לחברות הביטוח, על פי הסעיפים 22 ו-23 של חוק חוזה הביטוח, וארגון המסמכים הרפואיים הנדרשים.

3. התנהלות אל מול גורמים הפועלים מטעם חברות הביטוח, בהקשר לבירור החבות הביטוחית ומורכבותה

4. סיום הליך התביעה, כולל מיצוי מירבי של זכויות המבוטח.

5. בדיקת טענות הדחייה מטעם חברות הביטוח והמשך טיפול בהן, במידת הצורך.

השוואת מוצרי ביטוח קיימים

השוואת מוצרי ביטוח קיימים

מחיר: 150 ש"ח (לא כולל מע"מ).

תיאור השירות:

השוואת מוצרי הביטוח הקיימים היא כלי ערכי המטרתו למצוא את הפתרון האופטימלי לצרכי הביטוח שלך. השירות כולל:

1. מיפוי מצב הביטוח הקיים, כולל איסוף מידע מחברות הביטוח אודות המוצרים הקיימים.

2. בירור צרכים ממוקד ומקצועי, המתבצע בהתאם למצב המשפחתי, התעסוקתי והעדפות הלקוח.

3. קבלת הצעות לשיפור, הוזלה, או התאמה של התיק הביטוחי הקיים, בלווי סוכן ביטוח בעל רישיון.

4. ביטול כפל ביטוחים ומוצרי ביטוח מיותרים או לא רלוונטיים, כאשר הם לא מתאימים לצרכי הלקוח (במידת הצורך).

5. יישום המלצות על ידי צוות המשרד במידת הצורך.

​שימוש בשירות צוות המשרד (ללקוחות הסוכנות בלבד)

פגישת צ'ק-אפ משפחתית (ללקוחות הסוכנות בלבד)

מחיר: 100 ש"ח (לא כולל מע"מ).

תיאור הפגישה:

פגישת צ'ק-אפ משפחתית היא הזדמנות לבדוק ולעדכן את התיק הפנסיוני והביטוחי של המשפחה. הפגישה כוללת:

1. הצגת תמונת מצב חיסכון עדכנית ומיפוי תוכניות ביטוח משפחתיות, כולל קבלת דו"ח ברור ומפורט.

2. בירור צרכים ממוקד ומקצועי, המתבצע בהתאם לשינויים במצב המשפחתי, התעסוקתי ובשינויים בהעדפות האישיות.

3. הצגת שינויים שנעשו בעולם הביטוח, הפנסיה והחיסכון, בהיבטי רגולטורי, מוצרים ותוכניות חדשות.

4. קבלת המלצות להתאמת התיק הפנסיוני והביטוחי לצרכים בליווי סוכן ביטוח בעל רישיון.

5. קבלת המלצות להתאמת מוצרי חיסכון ו/או בניית תוכנית חיסכון מכוונת מטרה.

6. עדכון הנחות בפוליסות ביטוח קיימות, במידת הצורך.

7. יישום המלצות ע״י צוות המשרד במידת

​שימוש בשירות צוות המשרד (ללקוחות הסוכנות בלבד)

שימוש בשירות צוות המשרד (ללקוחות הסוכנות בלבד)

מחיר: 150 ש"ח לשעה(לא כולל מע״מ). התמחור יעשה בשעות מלאות בלבד.

תיאור השירות:

שימוש בשירות צוות המשרד הוא אפשרות לקבל טיפול פרטני בכל שאלה או טובת לקוח אחרת בעניין הביטוח והפנסיה. השירות כולל:

1. המצאת אישורי מס ודוחות תקופתיים.

2. מינוי סוכן וקבלת פוליסות לטיפול.

3. הדפסה ומשלוח של העתק פוליסה ללקוח (בנוסף להעתק שנשלח מחברת הביטוח).

4. טיפול והסדרת הלוואות.

5. פדיון כספי מפיצויים, השתלמויות, פנסיה, ביטוח וחיסכון.

6. עזיבת עבודה ו/או קבלת בעלות מעסיק חדש.

7. טיפול והסדרת ריסק זמני.

מחירונים

bottom of page